Zámečnictví
Přemysl Fuksa

Měřící přístroje


Souřadnicový měřící systém Crysta-Apex S 7106
Mitutoyo

Rozsah měření Crysta-Apex je omezen délkou sondy a její polohou.

Rozsah měření v případě použití sondy pouze ve vertikální poloze :

  Osa X - 705 mm; Osa Y 1005 mm; Osa Z 605 mm

Hmotnost měřeného dílu max.1000 kg Teplotní rozsah zaručující přesnost je 18-22 ° C Stroj je umístěn v prostoru, kde je neustále udržovaná konstantní teplota vzduchu 20 ± 1° C vlhkost vzduchu 55-65 %. Tím je dodržena základní podmínka naprosté přesnosti měření. Stroj je schopen měřit s maximální dovolenou chybou snímání: MPEE podle ISO10360-2:2002 1,9μm + 0,3L/100

Softwarové vybavení stroje MCOSMOS-3 umožňuje provádět měření na základě 3D modelu výrobku, což značně zjednodušuje a zproduktivňuje měření. K přesnosti měření přispívá i pravidelná kalibrace zajišťovaná firmou Mitutoyo. Samozřejmostí je vydání protokolu o měřeníOptický měřicí přístroj MTL 850
Ergon

MTL 850 Ergon S je optický měřicí přístroj navržený pro měření soustružených a broušených dílů.

Měřený výrobek je upínán mezi hroty nebo do speciálních přípravků. Je možno provádět:

   -Statická měření (průměry, délky, úhly, poloměry, vzdálenosti a úhly mezi body a přímkami)
   -Měření vnějších závitů (jmenovité průměry, střední průměry, stoupání, vrcholové úhly, délka závitu atp.)
   -Geometrická měření (symetrie, rovnoběžnosti, kolmosti, házivosti,kruhovitosti, souososti, kuželovitosti, válcovitosti apod.)

Max váha dílu 30 kg

Max. Rozměry měřitelného dílu 850x170 mm

Přesnost měření průměru (průměrný průměr) (2,5+D[mm] /100) μm

Přesnost měření délky (5+L[mm] /100)μm


Přístroj na měření drsnosti povrchu Surftest SJ 400
Mitutoyo

Jedná se o přenosný měřící přístroj, který umožňuje jednoduché a přesné měření drsnosti povrchu.

Rozsah měření: 800μm;80μm;8μm

Profily: Skutečný profil(P), Profil drsnosti(R),Profil vlnitosti(W), a další

Normy: EN ISO,VDA,JIS,ANSI, vlastní nastavení

Max. rozměr výrobku

při měření ve stojanu v - 340; š - 300; d - 300

při měření bez stojanu (5+L[mm] /100)μm